B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

SHI sjukförsäkring Lag allmän sjukförsäkring social trygghet privat sjukförsäkring sjukförsäkring & plus; Sjukförsäkring SGB SGB VI sjukförsäkringsavgifter pensionär sjukförsäkring 2012-07-28

Vem kan ge mig för pensionärer sjukförsäkringsuppgifter & quest;

Advertisement

Om man har en pensionär som var alltid eller flera år innan pensionen i det lagstadgade sjukförsäkrings fördelar? En känd sa att du skulle behöva betala mindre avgifter (7% i stället för 15%) och även som grund endast pension baserad (exkl. Riester / Rürup) men inga andra inkomster, såsom kapitaltillgångar och hyresintäkter.

answers

Snabbare och billigare rådet Labour. Kompetent, av certifierade advokater.

Begär nu:
www.expermondo.de

det är så sant.

Som obligatoriskt försäkrade pensionärer måste betala endast bidrag till pensioner och liknande intäkter (inklusive tjänstepension), inte på hyror och kapitalinkomster.

Men du kommer också betala hela bidraget, bara det på den statliga pensionen för bidrag, vilket minskar bidraget till slut till ca 8%.

Obligatorisk försäkring är du som pensionär, om du hade 90% av den 2: a hälften av sitt yrkesverksamma liv lagligt försäkrad.

lycka till

Barmer

Related questions

Vad försäkring gör en pensionär verkligen & quest;

En vän till mig kommer snart i pension och ber er, vilket försäkringsbolag då måste ha, och som man har haft tidigare, är nonsens? Finns det någon extra försäkring som du sedan ska ingå? Tack! Med pension eller in pensionsåldern förändras behovet av

Pensionär skatt - kvinna har samma pensionsersättning som pensionär I & quest för änkepensionen;

Vad om pensionärens skatt? Har min fru i änkepensionen (om jag dör innan hennes) samma pensionsersättning som pensionär I - eller gör Treasury? NÄR det som änkepension avser pågående pension ytterligare, är samma procentandel av beskattnings gäller.

Avdrag för sjukförsäkringsavgiften för pensionärer oundvikliga & quest;

En lång tid som bor i Spanien bekanta till mig hävdar att vara obligatoriskt försäkrad som köpare av både spanska och tyska lagstadgade pensionen i båda länderna, åtminstone ut en KK bidrag i båda länderna i deras pension. Kan det vara? "Www.versiche

Kan någon korrekt beräkning för att erhålla grundavdraget för pensionärer kallar & quest; & quest; & comma;

Jag antar att du menar grundpensionen? Attackerna från 65 års ålder. Grundbeloppet beloppet består av normalskattesatsen för en enda person för närvarande 351 € för att sedan läggas kostnaden för rimlig hyra för 1 person till 50 kvadratmeter - den ri

Kan en Ersatz en pensionär avsluta & quest;

En bekant till mig är pensionär och har många månader per år i en annan medlemsstat. Enligt den överenskommelse medlemsstaterna kan det lämna in ansökan till sjukkassan att det kan acceptera den erbjudna det lagstadgade fonder serviceice i den medlem

I vilket land går till pensionärer ekonomiskt quest bäst &;

Jag skulle vara intresserad, om man är i Tyskland (IST situation) fortfarande blir relativt bäst som pensionärer eller det länder har när det gäller pensioner som det för närvarande äldre, ännu bättre gjorda reserveringar? Var att ha gått i pension t

Vad kan jag göra deltidsjobb som en pensionär bäst & quest;

Jag är pensionerad och jag är uttråkad;) Jag letar efter en typ av deltidsarbete, men vet inte var jag ska börja. Jag är inte intresserad soo mycket om pengar, snarare till anställning. De flesta deltidsjobb är snarare något för yngre människor. Har

Om en kapitalpension från en investering för pensionärer skattefria & quest; Eftersom det måste anges & quest;

Om en kapitalpension från en investering för pensionärer skattefria? Eftersom det måste anges? Om kapitalpension beskattningsbara inkomsten räknas? Det beror på produkten. Se tabell. Tax free knappt. Höjden av kontrollresultat från den typ av anläggn

Kan flytta utomlands och betala ålderspension utan problem där en pensionär låt & quest;

Kan en pensionär flyttar utomlands och lämna ålderspension utan problem betala det? Eller finns det problem med pensionssystemet? En övergång i EU är inget problem alls (utom för Riester pension), men måste se upp för arbetsoförmåga Rentn baseras int

när jag är pensionär skatt & quest;

Det beror på om du ligger pa ovanför den fria bidrag på € 7664. År 2005 kom den pensionsinkomster lagen i kraft. Din skatt beror på när du är gegeangen pension. Allt förklaras. http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/Wirtschaft och hantering