B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

konstruktion lån kostnad upplösning lån Framåt Återbetalning av lån förskott 2013-05-11

Vad kostar ådra sig förtida uppsägning av konstruktion lån & quest;

Advertisement

På grund av de låga räntorna, skulle en vän vilja avsluta sin nuvarande konstruktion lån och ställa hastighet för en lägre. Men han har hört att en förtida uppsägning medföra kostnader. Vad kostar det?

answers

I allmänhet kan en förändring vara problematiskt eftersom det inte finns någon allmän rätt till uppsägning för konstruktion lån. Detta är bara möjligt om krediten har varit igång i minst 10 år, eller om du har sålt fastigheten i förväg. Annars måste man förlita sig på samarbete från långivarna. Om blocket ut, det är det med förändringen. Om banken men bör vara redo att förklara att gå med på en resolution, då det har en rätt till ersättning eftersom hennes säkra ränteintäkter förlorade. Vare sig med hänsyn till omständigheterna, är en förändring verkligen värt ifrågasättas. Så du bör förvänta sig mycket grundligt.

Det är då det hände före utgången av 10 år, den förskottsbetalning straff.

Banken har verkligen mognad lika refinansieras lånet. Så förlorar pengar om räntorna nu fallit.

Som en tumregel.

Var intresse av sin tid 6% och ligger nu på 4,5%, kan banken samla skillnaden på 1,5% på summan för återstående löptid uppdateringen.

Så du måste överväga om det är värt detta belopp UDN med schemat.

En Kreditumfinanzierung har fördelen för hela lånet löptid (hur länge skulle de?) För att säkerställa dagens låga ränte konstruktion lån.

Däremot kan man märka en konstruktion lån med fast ränta efter 10 år nästan när som helst för att återbetala och / eller för att ändra långivaren. Detta gäller både den pågående kredit samt på det nya lånet!

Det finns därför nu två alternativ:

Att gå räknare ( "Idag") betalning av förskottsbetalning straff omedelbart i terminal finansiering. Här, förskottsbetalning straffavgift som beräknas ungefär som den har wfwbinder skissat, men mängden som och tillåtligheten av förtida uppsägning, det finns regelbundna våldsamma gräl med rättstvist.

När tiden för räntebestämning 10 år är på väg att löpa ut (i max. 4 år), kan du också ta en framåt lån som ska betalas först i slutet av den föregående räntebetalning (vilket eliminerar förskottsbetalning straff!) Och för redan räntan på en valbar räntebindningstid (jag skulle rekommendera till full återbetalning) är överenskommet. I priset ingår den "väntar avgift" som ska betalas och är därför "något" högre än ett lån utan dröjsmål.

Related questions

Rätt flytta till förtida uppsägning av telefon leverantörer & quest;

Poängen är att jag har framför mig ett bra erbjudande från en telefonoperatör för Internet och telefon. Fångsten är att avtalet är i två år och jag vet inte om jag leva så länge alls här. Vad händer om jag skulle behöva flytta inom dieserr två? Är et

Vad om rätten till förtida återbetalning av ett lån & quest;

Hello första, Låt oss anta att det fanns ett låneavtal med banken A 320.000, - Euro. En föreslagen höjning av Serial lån till 30.000, -. Euro kommer inte att gå till banken och inte tillåter kunden att få en högre total finansiering. Nu B är Bank i s

Avskedsansökan till att finansiera bank efter 10 års löptid för konstruktion lån & quest;

Bostadslån med 15 åriga räntebindningstid. Sedan en till 10 år så har en särskild rätt, är uppsägning ska ske. finansieringsbank för förtida uppsägning av några avgifter Måste uppsägning brev notera vad och krav? Skriv bara "lån uppsägning enligt § 4

Finns det ett bra alternativ till traditionell konstruktion lån & quest;

t.ex. sparavtal eller liknande? I detta område finns det inte mycket alternativ men kan vara bland de enskilda banker eller kredit. När man går in i en "konstruktion lån" kan till exempel använda en mängd olika slag: Intresse bara lån -Versicher

Heritage slås ut - vad händer nu med en konstruktion lån & quest;

God dag, jag har en något svårare fråga till experterna i den ekonomiska / juridiska avdelningen. Jag ärvde ganska tidigt ett hus av mina morföräldrar, och stå i fastighetsregistret. Mina föräldrar har tillsammans fått en konstruktion lån för den här

Förtida uppsägning av livförsäkrings: skattesatser & quest;

Om jag avbryta min livförsäkring i förtid, jag har räntor som ingår i min inlösenvärde beskattas också? Tack! Ja, hjälper försäkringen dig men och drar den källskatt. Princip ingen, när politiken har varit igång i mer än 12 år, men i övrigt! Om skatt

Är premier och spar bonusar i händelse av förtida uppsägning av sparkontrakt bort & quest;

Är hittills tillgodospar bonusar och bostads bonusar definitivt borta när upplösning av ett sparavtal innan den överenskomna tiden eller är det något sätt fortfarande dra nytta av detta? Det kommer med gamla kontrakt på de omständigheter som du kan l

Belönas trots kort tid arbetar en konstruktion lån & quest;

Hej alla, min fråga är redan uppe, men återigen min make närvarande fortfarande korttidsarbete och jag har en 400 € jobb, nu vill vi bygga ett hus och behöver ett lån, tror du att det skulle vara möjligt? Kära hälsningar Elaine Snabb och billig hjälp

Värt förtida återbetalning av ett lån & quest;

Jag undrar om jag skulle en Kreidt vorzeitog betala tillbaka eller skulle du föredra att betala i slutet av perioden månatliga betalningar? Vad är billigare? Hej! princip värt förtida inlösen. Eftersom du sparar genom intresset för den återstående lö

Belönas för vinterträdgård förlängning och en gynnsam konstruktion lån & quest;

Om den efterföljande odling av en vinterträdgård i finansieringen under gynnsamma förhållanden som Baufinanzeirung för ett hus eller köp av en fastighet? Eller måste det ta ett personligt lån, där faktiskt betalar 8% ränta? Finns det någon Erfahung g

2
Views
0
Ccomments