B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #utländska pensionärer#

utländska pensionärer

Advertisement

Har jag en pensionär som bor i andra EU-länder i Tyskland en skattedeklaration göra & quest;

Är det rätt att jag skulle fortsätta att göra deklarationen i D, även om jag flyttar utomlands? Det beror på vilken typ av pension du hänvisar. Det finns pensionsfonder, där rätten till beskattning av pensioner i Numberland kvar. kommer i enskilda fa

Pension Skatt självdeklaration pension och plus; självdeklaration utländska pensionärer

Hej Jag bor i Danmark & ​​comma sedan 1980; Jag hävdar att den statliga pensionen och komma; Jag har betalat 1967-1980 & quest;

Hej! om minst 5 år Rentenversicherungsbeirträge wureden betalats i Tyskland, är på att nå åldersgränsen för standard pension (65 + x månader, senast 67) till pension. Om den tyska pensionen börjar innan det danska pensionssystemet, tidigare klargöra

Pension utländskt utländska pensionärer utomlands & plus; pension

skattepliktig tyska hyresintäkter

Jag är en tysk som bor i Spanien under många år är också tyska pensionärer (67) med en minimipension 460, - €, som kommer att överföras till mitt spanska bankkonto, denna minimipension jag versteuere i Spanien i min årliga spanska deklaration, efters

skatter hyresintäkter Tyskland självdeklaration Spanien utländska pensionärer Tyskland & plus; självdeklaration

minskning pension i förändring av nationalitet eller dubbelt medborgarskap

Om jag lever som en tysk pensionär utanför EU och vill förvärva medborgarskap i mitt värdland, då min pension gek¨rzt? Om så är fallet med en fast procentsats eller eventuellt Kúrzung beror på levnadsstandard det berörda landet? Om det inte finns någ

Pension utländska pensionärer valutakurser sänkta pensioner International & plus; förändring nationalitet

Kära herrar & comma;

Kära herrar, Per oktober 2014 Jag är här i Turkiet Rentner.İch har betalat under åren 1989 till 1998 pensionsavgifter i Tyskland. Kan jag få en rätt till omedelbar återbetalning av mina pensionsavgifter som en pensionär utan de 24-månaders väntetid s

Pension utländska pensionärer återbetalning av bidrag Turkiet Foreign & plus; Pensioner

Hur och när du har en pensionsplan utomlands & quest;

Pension är när jag faktiskt fortfarande relativt långt borta och jag har fortfarande ingen aning om jag vill att det ska gå utomlands. Men en kollega till mig är övertygad om att han vill tillbringa sin pension utomlands. När har du att förbereda sig

Utomlands pensioner Planering utländska pensionärer främmande & plus; utländska pensionärer