B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #tjänstebil och plus; Skattekontoret#

tjänstebil och plus; Skattekontoret

Advertisement

Företagsbeskattning bil med Home Office aktiviteter

Hej alla! I mitt förra företag, hade jag en fält tjänsteverksamhet från inrikesdepartementet utan att beskatta resor till filial eller huvudkontoret. Sysselsättnings noterades: Service börjar och slutar är inrikesdepartementet. I min nya arbetsgivare

Skatt Skattekontoret tjänstebil företagsbeskattning bil företagsbeskattningen bil tjänstebil och plus; Skattekontoret