B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #resekostnader och plus; Tjänstebil#

resekostnader och plus; Tjänstebil

Advertisement

Resekostnader i skattedeklarationer i tjänstebilar

Hej! som anställd är kvar för mig professionellt och personligt med en tjänstebil som jag med regel 1% per månad. versteuere. Men jag tränar außerderdem fortfarande egenföretagare där jag använder också detta fordon. Min fråga är vad resekostnader ka

tjänstebil resekostnader avdrags självdeklaration resekostnader och plus; Tjänstebil

Företaget bil - resor mellan hemmet och arbetsplatsen

Min arbetsgivare ger mig en tjänstebil, jag kan också användas privat och för resor mellan hemmet och Arbeitsstätt. Nand jag grubbla över min självdeklaration och vet inte exakt vad jag ska träda som ett företag bekostnad ... Betald skatt lt. Mtl Loh

tjänstebil resekostnader annonseringskostnader resekostnader och plus; Tjänstebil beskattning schablon