B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #pensionärer & plus; självdeklaration#

pensionärer & plus; självdeklaration

Advertisement

Ekonomiskt stöd från skatte dras av - vad man ska tänka & quest;

Att tänka på när du vill lösa som pensionär budget hjälp av kontroll? Måste budgetstöd för att vara ett företag eller liknande, och vilken typ kvitton för utbetalningar måste kunna visa för skattemyndigheterna? Skatte termer du kan läsa under www.kue

skatter dokument självdeklaration pensionär hemhjälp pensionärer & plus; självdeklaration

Jag är pensionerad och har tid sedan april hyresintäkter &; Måste jag deklarera & quest;

Jag är pensionerad, 75 år och gift. Sedan april Jag har hyresintäkter. Min fru har också en liten pension. Jag behöver inte längre skattedeklarationer under de senaste åren. Måste jag deklarera nu? I grund och botten, ja. Finns inget dåligt här. Bero

skatter pensionär skatt hyresintäkter självdeklaration pensionär pensionärer & plus; självdeklaration

Underskottsavdrag extraordinära bördor bland pensionärer

Jag är pensionerad (84) och 2012 hade sjukvårdskostnader höga extraordinära bördor som har överskridit min positiva intäkter. Nu undrar jag om jag kan ordinera den del som inte kan återbetalas till mig under de följande åren. Är det möjligt? @Franz D

skatter extraordinära kostnader självdeklaration pensionär pensionärer & plus; självdeklaration