B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #livförsäkring och plus; självdeklaration#

livförsäkring och plus; självdeklaration

Advertisement

kan lämna bidrag till livförsäkrings avdragsgill

avdragsgilla som särskilda kostnader (pensionskostnader), endast bidragen till livförsäkring. Yrkeskapital livförsäkringar har varit en ganska betydande skattefördel jämfört med andra former av investeringar. Så i sparfasen ingen källskatt tas ut. Oc

skatter bidrag självdeklaration pensionskostnader särskilda kostnader sedimentering livförsäkringar liv försäkringspremier livförsäkring och plus; självdeklaration