B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #lån och plus; Ränte bygglån#

lån och plus; Ränte bygglån

Advertisement

Baugeld: långfristig finansiering eller kortsiktiga lån & quest;

Hej! Vad skulle du rekommendera ur ett kostnadsperspektiv, eftersom räntorna är så låga? Ett långsiktigt engagemang, eller åtminstone bättre kortfristigt lån? Tack. Också intressant är en kombination av långa och korta räntebindningstider. Med den ny

Fastighetsfinansiering hypotekslån Kredit räntor lån lån och plus; Ränte bygglån