B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #kunder förändras#

kunder förändras

Advertisement

Måste informera bankkunder om ränteförändringar och strävan;

På grund av de fortsatta räntesänkningar från ECB drar bankerna faktiskt gradvis in sina räntor minskade i penningmarknadskonton. Om en bank som verkligen krävs för att meddela kunden om eventuella ändringar i räntenivån, eller att informera den om o

Bank Ränta räntor informationsgivning kunder förändras