B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #juridik & plus; skatterätt#

juridik & plus; skatterätt

Advertisement

Återbetalning av överskjutande mervärdesskatt som betalats

Kära herrar, Jag hade 2013 Betriebsprügung har varit i Fann att jag har betalat för åren 2008, 2009 och 2010, för mycket skatt till skattemyndigheten. Kan jag förvänta sig en återbetalning av pengar eller skattemyndigheten kan dessa innehållna? Samti

Skatt Legal juridik & plus; skatterätt

Skola finansiering - skyldigheter när det gäller & period; UStG & quest;

Hej du ute =) Jag försöker situationen kort att beskriva: För att finansiera vår examen boll, etc. under sommaren 2009, använde vi för att sälja prom biljetter, har företagen velat, vill att deras annonser i vår high school tidning och därefter säljs

företag Skatt Legal påminnelse krav skatterätt juridik & plus; skatterätt

Moms Tillägg för ett mer än 5 år sedan & quest;

Hej! Jag är en egenföretagare musiker och orkesterledare, så småföretagare, och har aldrig betalat skatt. Nu en skattmasen har dykt upp i min lägenhet eftersom det konstaterades att under 2008, hade jag mer än € 17.500 i försäljning. Eftersom jag är

Skatt Legal juridik & plus; skatterätt