B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #International & plus; förändring nationalitet#

International & plus; förändring nationalitet

Advertisement

minskning pension i förändring av nationalitet eller dubbelt medborgarskap

Om jag lever som en tysk pensionär utanför EU och vill förvärva medborgarskap i mitt värdland, då min pension gek¨rzt? Om så är fallet med en fast procentsats eller eventuellt Kúrzung beror på levnadsstandard det berörda landet? Om det inte finns någ

Pension utländska pensionärer valutakurser sänkta pensioner International & plus; förändring nationalitet