B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #husförsäljning plus; kontrakt#

husförsäljning plus; kontrakt

Advertisement

Överlåtelse av fast egendom skatt på mark och hus med två kontrakt och strävan;

Hej, för vår planerade hem köp kommer vi underteckna två avtal. En av marken (utan nuvarande utseende) av den nuvarande ägaren och ett andra avtal med byggherren, som sedan byggde det här huset. undertecknas troligen båda avtalen på samma notarie och

kontrakt fastigheter hus att köpa fastigheter överlåtelseskatt husförsäljning plus; kontrakt