B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #hälsa & plus; Sjukersättning avslutas#

hälsa & plus; Sjukersättning avslutas

Advertisement

Resignerad och sjuka och period; Vem betalar nu & quest;

Hej! Jag började ett nytt jobb, men dessa avslutas igen med försämrade villkor i företaget inom försöksperioden. Jag är nu sjukskriven, används endast av den sista arbetsdagen, min läkare men jag skulle kalla i sjuka ännu längre på grund av hälsoprob

sjukdom uppsägning intjänande betald sjukledighet hälsa & plus; Sjukersättning avslutas