B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #grundtrygghet & plus; underhåll#

grundtrygghet & plus; underhåll

Advertisement

Underhållsskyldighet för vuxna barn

Måste föräldrar socialtjänsten, kostnaden för den grundläggande säkerheten för vuxna, förvärva skadat barn betala tillbaka om deras totala årsinkomst ligger under 100.000Euro? Eftersom inkomstnivåer kontrolleras och när? Hej Sowada, så vitt jag vet,

Lag underhållande Grundtrygghet civilrätt civillagen familjerätt socialrätt SGB XII SGB underhållande snarare inkomster grundtrygghet & plus; underhåll

I 909 och period; 94 & comma, 00Euro till pension & comma, am percnt till 90, gravt handikappade och har G i Listing

Jag 909,94Euro gå på pension som sjukförsäkring och omvårdnad från mig så förblir 814,40Euro .I'm funktionsnedsättning har 90% och G.Was står med fortfarande på underhåll Om rätt till grundtrygghet är, kan du kolla här själv genom att få din A - eint

bostadsbidrag Lag underhållande Grundtrygghet civilrätt civillagen familjerätt socialrätt SGB XII SGB försörjning Wogg underhållande rätt grundtrygghet & plus; underhåll