B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #genom förlust framåt#

genom förlust framåt

Advertisement

Om det tas förluster på schemat takt under nästa år och med vinster offset & quest;

Min far hade en obligation i depån. Detta har blivit insolvent. Planen hastigheten var 16%. Så han har lidit 84% förlust. Euro 10.000 är 8.400 euro förlust plus förlorad upplupen ränta. Nu är han så i deklarationen som en förlust för 2012 design. Eft

skatter räntor förluster genom förlust framåt underskottsavdrag och plus; Räntor vinster avkastning