B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #funktionshinder och plus; GDB#

funktionshinder och plus; GDB

Advertisement

GDB 60 i 2014-61 i pension & quest;

Kan enligt den nya pensionsreformen 2014, en person med funktionshinder av graden av handikapp 60, efter 35 år av bidrag, gå med 61 utan avdrag i pension? Jag är i en liknande situation, - inte hittat ett svar i diskussionerna i media och TV i dag. Ä

Pension funktionshinder svår förtidspension grad av handikapp funktionshinder och plus; GDB

Skatteavdrag för graden av handikapp 30 vara några euro - bör spara funktionshinder i skatt mer & quest;

Skatten om en sådan funktionshinder. B. dras graden av handikapp 30 uppgick tyvärr bara ett fåtal euro. Om inaktiv inte längre lättad i skatt? Se här: http://www.betanet.de/download/tab3-gdb-nachteilsausgl4.pdf GDB 30% är till exempel redan gett även

skatter funktionshinder skatteavdrag grad av handikapp handikappade funktionshinder och plus; GDB