B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #fundament och plus; Gründungszuschuss#

fundament och plus; Gründungszuschuss

Advertisement

Start finansiering i Niedersachsen

Finns det program / finansieringsmöjligheter för nystartade företag i Niedersachsen? Det handlar om IT / Internet. Vilken institution (s) är / är här första kontakten? Det bästa du för att ta en start-up tränare, som sponsras av KfW. Han vet alla pro

Foundation start-up start Niedersachsen Efterfrågan skapande fundament och plus; Gründungszuschuss