B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #förmyndarskap lag#

förmyndarskap lag

Advertisement

Genom helåret adoption Berliner testamentet Lever & quest;

Min far dog 1996:e Han har utsett sin andra hustru till sin enda arvinge och mig som Nacherbin. (Paret har inbördes anställda ensam arvinge = Berliner Testament- jag arvtagare efter döden av den sista överlevande). Turen var i min fars enda besittnin

arv Lag civilrätt civillagen Berliner testamentet BGB & plus; arv förmyndarskap lag