B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #eget kapital och plus; Höger#

eget kapital och plus; Höger

Advertisement

Kvittning förluster och sol, korrigering inkomst av kapital

Tänk dig följande situation: 2012 en stor vinst i värdepapper (både aktier och teckningsoptioner) uppnåtts och därmed korrekt betald reavinstskatt, 2013, raka motsatsen. Vad är det, jag kan komma tillbaka till mig på deklarationen för 2013 en del av

Skatt Legal inkomstskatt skattelagstiftning aktier EStG inkomst av kapital eget kapital och plus; Höger