B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #Consulting & plus; kvalitet#

Consulting & plus; kvalitet

Advertisement

Vem har bättre råd & quest; Filial eller direkt bank & quest;

Vem du litar mer? En traditionell rådgivning i en bank som sparbankerna eller direkt bank som DKB där du bara har ett call center? Egentligen spelar det ingen roll för mig om jag får nu bara ett råd via telefon eller ansikte mot ansikte så länge kval

Bank rådgivning kvalitet lagra Consulting & plus; kvalitet