B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #Book V#

Book V

Advertisement

GKV arbetar med kontrakts läkare - har inte rätt till fritt val av läkare och strävan;

Mitt försäkringsbolag har informerat mig om att de arbetar i ortodonti med kontrakts läkare tillsammans. Om man inte har rätt till fritt val av läkare. Är det tillåtet för att man sedan eventuellt du måste betala om du inte väljer de som föreslås av

sjukförsäkring Lag social trygghet sjukförsäkring & plus; Sjukförsäkring SGB Book V