B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #bonusar bankirer#

bonusar bankirer

Advertisement

Investment Banker får miljoner bonus tilldelas domstol - rättmätigt & quest;

Jag blev mycket förvånad att läsa att en banktjänsteman Commerzbank gjorde rätt i domstol att en miljon dollar bonus som ska betalas till honom. Det är dock allmänt känt att Commerzbank ganska dåligt utfört. Hur kan det vara, då, att en så hög bonus

Law domstol Commerzbank bonusar bankirer