B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #bilförmån och plus; Tjänstebilar#

bilförmån och plus; Tjänstebilar

Advertisement

Företagsbeskattning bil till Loggbok - nettobörda monatl & period;

Hej! följande scenario: En arbetare som arbetar i företaget X och har en brutto månadslön på 3000 €. En arbetare är singel och har kontroll klass 1. En arbetare bor 71km bort från hans företag, vid den tid han fortfarande använder sin egen bil till j

skatter tjänstebil tjänstebilar loggbok kontroll 1 procent bilförmån och plus; Tjänstebilar