B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #avskrivningar och plus; annonseringskostnader#

avskrivningar och plus; annonseringskostnader

Advertisement

Hjälp Steuereklärung till hyrda garage och LPAR, avskrivningar och quest; Reklam Los quest; & rpar;

Hej! Förra året vi under 2011 efter en död ärvde en einzellne garage (Kauffvertrag var 09.03.2000, inköp var 01.04.2000), som vi hyr sedan sommaren. Moms bör gälla inte ett problem eftersom hyra till ägaren och vi gör ingenting annat, där vi skulle k

reklamkostnader självdeklaration Avskrivningar garage avskrivningar och plus; annonseringskostnader