B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #arbetstagare och plus; överenskommelse#

arbetstagare och plus; överenskommelse

Advertisement

Överenskommelse om förbud mot överlåtelse av ersättningsanspråk mellan AN och AG tillåts & quest;

Får jag komma överens med arbetsgivaren om att ett uppdrag eller löfte om ersättningskrav från den anställdes sida är ineffektiv? Detta är verkligen acceptabelt, men absolut inte om en tredje part ställda ersättningskrav från domstolen. Ett löfte av

arbetsgivare avtal arbetstagare behörighet arbetstagare och plus; överenskommelse