B2-Net

B2-Net

People from around the world solve your life problems.

  1. B2-Net>
  2. Index>
  3. #Aktier kris#

Aktier kris

Advertisement

Är den tyska automaker redan ur krisen ut & quest;

Audi, BMW och Mercedes verkar det igen inspelade locka order. Tror du att det går tillbaka i företaget uppåt? Värt kanske nu inledningen till dessa värden? Vad tror du? mycket noga på major ingen effekt av skrotningsprogrammet, men ut ur dalen är nci

BMW Mercedes Benz automaker Audi bom Aktier kris BMW och plus; kris