B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

2012-11-12

Solar projekt: Risken ökar med internat och period; Investeringar & quest;

Advertisement

i min krets göra några år god avkastning med Solar investerar: antingen genom egna anläggningar eller delta i stora projekt.

Ersättningen för solens foder i D minskar, så minskar avkastningen - så min logik. Trots detta, mina vänner tycker det är fortfarande en bra investering.

Vad tror du? Kan det vara värt att investera innan nästa omgång av minskningen ännu? Jag tänker på internat. Större projekt. Om du uppmärksamma regionen eller bara investera i projekt i D wg. den högre polit. Security?

answers

Jo, tyvärr, är delvis enormt lurade och bötfällas prognoser, så dessa projekt en avsevärd risk för fallissemang.

Om sol projekt (PV) är en god investering, kan ifrågasättas. Slutligen, vi betalar alla bidrag det innebär en ökad elpris. Jag är glad att regeringen garanterade bidraget skars. Tyskland är inte Sonne. Fokus för investeringar bör gå mot solvärme. Det finns redan några företag som är verksamma inom det. Naturligtvis bara internationellt. Risken för sådan utrustning är alltid densamma.


Solar medel slutna investeringar. Det vill säga, de tillhör den grå kapitalmarknaden och bär hela affärsrisk. Vad du bör veta som en investerare. Det finns fler frågor i detta sammanhang.

  1. Vilka är de mjuka kostnader
  2. Vad är användningen av hävstång
  3. Vad är återbetalning?
  4. Från när gör de första fördelningarna
  5. Vad distributioner kommer att vara
  6. Finns det en skyldighet att göra
  7. Hur lång är den planerade sikt.
  8. Vem är initiativtagare?

Frågor, frågor. Okej?

Related questions

Solar Power & comma; alternativ energi - Q-Cells solcells tillverkare: internat och period; Konkurrens & quest;

Q-Cells kommer förmodligen att vara i D en av de största i branschen. Men de som är de internationella konkurrenter Q-Cells världen (särskilt Asien eller USA)? Solcellsindustrin är utan tvekan en av gräsmattan testet växande branscher som det för när

Solar bidrag kommer att minskas drastiskt och snabbt och period; Skäl & quest;

Jag undrar varför regeringen samt nedskärningar på bara de senaste 12 månaderna, de inmatningstariffer för sol som kolja dramatiskt. Det måste finnas någon anledning - är inte så öppen på bordet. Vad driver regeringen? Enligt energikällor lagen om fö

Hur skulle risken i företagsobligationer av e & period, på kurs & quest;

God dag. Jag är ingen expert avser vad företagsobligationer. Därför skulle jag vilja ha en andra bedömning av dig. Jag fick veta att företagsobligationer av E.ON. innebär endast en låg risk. Vill du känner på samma sätt? tack nighty många lön och inf

Endast sjukvårdskostnader projektion lämna & komma; sedan Zusatzvers & period; Komplett & quest;

Jag behöver två keramiska inlägg. Dessutom har jag redan en behandling och kostnadsplan för den juridiska KV. Men jag behöver en tandvårdsförsäkringen som jag skulle avsluta det gärna. Kan jag använda sjukvårdskostnader projektion först lämna in och

nu ganska internat och period; Köp pensionsfond

Hej, alltid osäkerhet, eftersom det fortsätter med Euro .... rim ..OK ville veta om internat. Pensionsfonder är mindre betoffen från fallande priser som Eur. Pensionsfonder. Kanske jd. ett tips. Tack En internationell obligationsfond är enligt min me

Skatt ökar med många parter kallas & period; Grundläggande & quest;

du kan höra de pågående diskussionerna om det kommande valet till vilken punkt skattehöjning på bordet. Detta är delvis mycket stora ökningar. Jag tände inte. Ekonomin går på högvarv. Det går bättre än 5, 10 eller 15 år sedan. Denna flytande skattein

Solar företag går till USA rader bröt & period; Hotar oss i Europa & quest;

se rapport: http: //www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/solarunternehmen-gehen-reihenw ... Den hotade överallt och är en sund process i samband med konsolideringen av marknaden. För detta hade jag nyligen skrivit i en annan bokföring om något.

Om tjänstepensioner alltid Auto & period; ökar när den lagstadgade ålderspensionen höjs & quest;

När öka tjänstepension, säger att de är lika ofta anpassas lagstadgade. Pensioner? Den tidigare arbetsgivaren har en skyldighet att kompensera för inflation relaterade förlust av köpkraft. Detta kan ske antingen genom att justera var 3 år, eller att

Vän har period 23, 11 och period; försäkringspremie ökar meddelande får & comma; Uppsägning 1 & period, 12 & period; - Ok & quest;

En bekant av min nyårs runt gjorde sitt Allianz Insurance på 23:11:11 varsel på grund av bidrag öka sin bilförsäkring, han har sedan avslutas med rekommenderat brev på 01:12:11 försäkringen. Nu, säger försäkringsagent, att den inte accepterar uppsägn

Amerikanska obligationer: Kina ökar påstås med ca & period; 5 & ​​percnt; från

påstås Kina, den största finansiären av USA, cirka 5% av det investerade volym (över 700 miljarder) säljs i amerikanska obligationer. Japan har köpt ungefär samma belopp i gengäld. Ska vi vara försiktiga med amerikanska obligationer med risk att Kina