B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

2012-08-06

Skattemässig behandling av aktieförsäljning från 2008

Advertisement

Jag köpte 2008 aktier som jag nu vill sälja. Är det fortfarande den gamla förordningen (Spekulationafrist) att efter ett år innehavsperiod, vinsterna är skattefria eller har vinsten beskattas enligt den nya lagen?

answers

Snabb och billig hjälp för din skattefrågan. Kompetent, av certifierade revisorer.

Begär nu:
www.expermondo.de

De kapitalvinster på aktier som köpts före 2009, är i D skattefria om de är nu (dvs mer än 12 månader väntetid) sålts.

Nej, vinst vid försäljning av värdepapper som köpts före 2009, förblir inkomst av kapital fri.

Förluster från sådana instrument, kan inte längre göras gällande.

Related questions

Skattemässig behandling av ekonomiska intressen arbetstagare för yrkes Altersversorgun

Skattemässig behandling av ekonomiska intressen arbetstagare för yrkes Pensioner i den offentliga sektorn; Genomförande av dom BFH den 9 december 2010 - VI R 57/08 - Som har erfarenhet av det och vad jag behöver för att hävda mina påståenden. hälsnin

Skattemässig behandling av en andra examen vid maken

Hej! hur är den skattemässiga behandlingen av en andra examen vid maken? Det konkreta fallet: Han är en anställd De har precis avslutat sina studier och i år 3 månader gjorde en betald praktik (550 euro per månad) och dessutom hade en omsättning på E

Skattemässig behandling av förluster på försäljning av värdepapper

Detta är av vinster / förluster vid försäljning av värdepapper, som alla förvärvades efter 2008 och därför är skatterelevanta. Fallrapport: 2011, en vinst som genereras vid försäljning av andelsbevis, som var fullt beskattade. I motsats, en förlust f

Skattemässig behandling av ersättning för uppdrag

Comdirect bank ger investeringsrådgivning på där investeraren får en återbetalning av betalningar som banken försäljningsprovision. Vad sägs om den skatt att hantera? De invändningar de comdirect avgifter för investeringsrådgivning kan åberopas som i

Skattemässig behandling för dessa problem överföring mark eller & period; presentbutiker

Jag har en fråga att ställa till svar: Fråga 1: Kan hävdas eller gåva mark överlåtelseskatt om du hyr efter att ha köpt ett hus är en del av huset ?. Fråga 2: Om fråga 1 besvaras jakande: i vilket förhållande detta kan göras gällande och hur länge ?.

Skattemässig behandling av förluster i räntebärande värdepapper och exkl; & exkl;

Har en fast inkomst säkerhet vid depån. Tyvärr har emittenten lämnat in konkurssjälv förvaltningsplan Citat Jag tror är cirka 10%. Så jag kommer att förlora 90%. Även säkerheten handlas. Ska sälja med förlust på aktiemarknaden jag nu, att jag kan ha

Skattemässig behandling av sjukdom u period, omvårdnad premier VBL pension

Hej, min VBL pension jag bär i deklarationen i växt R - rad 38, men där jag bära sjukförsäkring u. omvårdnad avgifter, en? Tack u. Med vänliga hälsningar Snabb och billig hjälp för din skattefrågan. Kompetent, av certifierade revisorer. Begär nu: www

Skattemässig behandling av vinster aktie

Jag har min veckopeng utmattad med erhålla certifikat. Men jag har fortfarande förluster i år med försäljning av aktier. Kommer framtida vinster utsläppsrätter dras av från förlusterna från försäljningen av aktier? Eller så kan du göra dessa påståend

Skattemässig behandling av det investerade kapitalet vid insolvens en fond

Hej! Jag hade investerat som Kommandantist i en sluten fond (Infraplan, München Fund III), har försatts i konkurs under 2011. Enligt förvaltaren, kommer det förmodligen att bli någon återbetalning av kapital för brist på tillgångar, det vill säga, är

Skattemässig behandling av bidrag till den lagstadgade KV företagspension

Min pension utgår med 5 årliga utbetalningar. Bidragen till allmän sjukförsäkring i denna pension samlas i 120 månatliga avbetalningar. Under de första 5 åren, alltså skattetrycket minskas med de belopp som betalats ut. Under de följande 5 år jag sta