B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

sjukförsäkring privat sjukförsäkring privata sjukförsäkringar & plus; privata sjukförsäkringar förändring uppsägningstider 2014-10-29

Lägg märke till när du skriver privata sjukförsäkringar 2010 & quest;

Advertisement

Vem vill växla 2010 i PKV vilka uppsägnings du där?

answers

Om du vill avsluta det lagstadgade sjukförsäkrings, uppsägningstider är alltid densamma:
Två hela månader och de återstående dagarna av den aktuella månaden.

Exempel: du avbryter den 15 januari 2010. Då, med tiden till den 31 januari ... plus två hela månader = du kan för första april 2010 Skip.

Men kom ihåg: Det finns villkor: så du måste bevisa inkomst, som är regelbundet inkomsttröskel som anställd under minst tre hela år.

Dessutom: i privata försäkringsbolag, finns det ingen fri familj försäkring. Och: Om din inkomst gånger bör inte vara riktigt lika hög som nu - det finns inga sänkningar av, men bara en degradering till billigare bas pris .. alla underbara fördelar som du hade tidigare inte längre föreligger. Och även om du senare avgick i privata försäkringsbolag full hälsa premien betalas.

I den offentliga sjukförsäkringen, är premien beräknas från den befintliga inkomster.

Om du går till den privata - och ändå vill gå tillbaka ... från 55 års ålder får inte ta den allmänna sjukförsäkringen själv.

Vad händer om ni långtidssjukskrivning - arbetslös? Den fullständiga hälsa premien är alltid på.

Kliv in i privata sjukförsäkringar kommer att noga övervägas.

så jag s.deiner stellle MYCKET BRA skulle tro att ändra pkv till mig. Om du inte är under 30J, frisk och vill aldrig ha en familj då du kan göra överläggning. Jag vet att många som är PKV i och som arbetslivet är också mycket under sin. men jag vet nästan ingen som inte ens förbannade som avgick eftersom hans bidrag orimliga gick till höjden och blivit mycket mindre av pensions resterna, som ursprungligen förväntade gånger. bestämmelserna i pkv är ofta för lite, annars bidrag skulle inte längre tillräckligt attraktiva. även om du byter till en annan tid pkv willsst är inte så enkelt. du inte få den fulla bidrag bestämmelsen att komma ut på andra kassse att bilda en dyna. föredrar att gå ut och göra ytterligare försäkring be läkaren när du som du var privat patient. Fördelen här är också att du inte behöver avancera annat vanligt som i pkv räkningarna.

Jag råder kristallklart: kvar i GKV

Först, även regeln har du tjänar 3 år mer än den obligatoriska gränsen.

Då kan du meddela slutet av nästa kalendermånad, den GKV. Förutom att du hade ett val taxa. Då är du eventuellt upp till 18 månader max. bunden.

Den PKV lämpar sig inte för alla och du bör göra en förändring på rätt sätt, det vill säga kan diskuteras i detalj och helt enkelt inte göra själv.

De uttalanden albwolf tyvärr sakligt fel. Se svaret på min sista fråga här PKV mycket nära.

Related questions

På vilka gör bidragen till privata sjukförsäkringar från & quest;

Om jag vill ändra min sjukförsäkring och nu har för avsikt att byta till privata sjukförsäkringar, vad jag har att betala i avgifter? På vilka gör ifrån? Från ålder, hälsotillstånd ... på något annat? Bidraget består av många saker: För det första, d

Möjligheter som en pensionär att minska bidrag i privata sjukförsäkringar åldern & quest;

Finns det något sätt du kan minska en pensionär de enorma bidrag åldern i PHI nämligen utan att ändra grundavgiften? Ålder periodiseringar är alltid mer än skämt, jag har hört talas om flera fall där bidraget till privata sjukförsäkringar är nästan h

Måste jag har gjort nettoersättnings & LPAR, rpar dagliga sjukdom &; Bidrag till privata sjukförsäkringar pay & quest;

Hej, finns det en möjlighet att jag ska skriva mer än 6 veckor sjuk. Efter det fick jag sjukdagpenning (= netto ersättning). Behöver jag det att betala 100% av bidraget för privata sjukförsäkringar, det vill säga utan bidrag från arbetsgivare? eller

Var kan jag få hjälp vid byte av min privata sjukförsäkringar taxan & quest;

Jag skulle vilja byta till en annan taxa min privata sjukförsäkringar och kan inte göra det själv. Var kan jag få professionell hjälp för detta ändamål? Jag har förra året (december) läsa vad Manager Magazin, var antingen pappers eller digital, som v

Premiehöjningar i privata sjukförsäkringar utjämnade & quest;

Idag var att läsa att många experter räknar med att det kommer att komma i privata sjukförsäkringar under de kommande åren för att ytterligare ökningar i bidrag. Någon gång det är förmodligen dyr för vissa, så jag undrar om någonstans finns det en gr

Hur snabbt kan du gå till studiet av privata sjukförsäkringar spännande & quest;

Många av mina vänner är i sitt jobbsökande efter examen, men sedan ganska snabbt. Man kan då ja också växla från den privata till den allmänna sjukförsäkringen. Måste träffas för en uppsägningstid om 3 månader? Eftersom det skulle oftast inte möjligt

Fadern har nu begärt pension & comma; något ändras på sin privata sjukförsäkringar av & quest;

Min far har nu begärt pension (som han redan hade glömt) - kommer att vänta på beslut ännu. Nu undrar vi om några euro lagstadgade pensionsåldern ändra något på sin försäkring pengar? Han var nu årtionden privata sjukförsäkringar, det ändrar pension

Kan du göra bidrag till privata sjukförsäkringar avdragsgilla & quest;

faktiskt är kostnaden och individuella bidrag privata sjukförsäkringar redovisas för skatteändamål i någon form? Vanligtvis kommer endast den del av de privata sjukförsäkringsavgifter redovisas skattemässigt: Gynnade är bidrag till en grundläggande h

Är min familj automatiskt i privata sjukförsäkringar medföljer & quest;

När jag privat försäkra mig som egenföretagare, är min familj då försäkrad? Finns det en familj hastighet? Är det i allmänhet billigare att försäkra sin familj (hustru och barn) i den privata eller i det lagstadgade systemet? Nej. Varje privat försäk

Familj försäkring när kvinnor från privata sjukförsäkringar spännande & quest;

Hej, är min syster gift med en officer. Hon har nu tagit hand om flera av barnen, men nu vill börja arbeta igen. Därmed skulle det också försäkra sig. Om inga problem, men hur är det med barn som för närvarande också privat försäkrade? Kan det finnas