B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

Försäkring Bilförsäkring ansvarsförsäkring bil & plus; Ansvarsförsäkring hävdar kategori ansvarsförsäkring och plus; Bilförsäkring 2012-09-03

Hur ofta vi ansvarsförsäkring för motorfordon billigare & quest;

Advertisement

Min mor (min bil är registrerad i hennes namn) berättade för mig att ansvarsförsäkring för motorfordon har blivit billigare, eftersom jag har kört olyckor längre. Hur ofta vi lämpligen ansvarsförsäkring för motorfordon? Är samma sak med alla leverantörer?

answers

Mängden bidraget beror på

  • Påståenden bonus,
  • klasstyp av bilen och
  • den regionala klassen platsen för registreringen.

Eftersom alla dessa värden kan ändras årligen, uppåt och nedåt, är en någorlunda säker förutsägelse om och i vilken riktning bidraget kommer att förändras, nästan omöjligt.

Under de kommande åren, kan man anta att de ökar insatsnivå, trots allt, den har minskat under de senaste åren med mer än 20% och försäkrings förluster. Individen måste inte påpeka att. Som sagt tidigare, förändringar i anspråk bonus, kan typen och / eller regional klass förstärka effekten, men också leda till en minskning.

som planerat, är kostnadsstrukturen för bilförsäkring omräknat till Jahreswechsel. vanligtvis - om ingen tillfällighet - du får en bättre klass skada frihet, vilket innebär lägre procent.

de 100% värden, ansvar och Kaskö klasser av din biltyp kan dock gå upp. genom bättre SF-klass, kan det vara så att du betalar mindre än.

Värden 100% varierar från försäkring till försäkring. Jag skulle leta efter varje år för billigare leverantörer och eventuellt omförhandla med försäkringsbolaget.

meddela dig försäkring i slutet av november varje år eller vid ökning av 100% värden, det finns en särskild uppsägningsrätt (fallen av wg. försäljning av bilar osv jag rädda mig nu).

Klassificering i skadekategorier - bonus / malus
I den tredje part och heltäckande försäkringar, bidrag beräknas enligt antalet skadefria år. När ett försäkringsavtal från början passerade i slutet av kalenderåret utan skador har rapporterats, är avtalet klassificeras i nästa högre krav kategori. Huruvida detta är redan ha en effekt på bidraget beror på no-fordringar bord och sin examen den. Varje försäkringsgivare kan göra en egen inga kraven examen.

http://www.ineas.de/DE/VERSICHERUNG/Default.aspx?tabid=231

Related questions

Måste jag vända sig till ansvarsförsäkring för motorfordon och quest;

Måste jag ta efter en trafikolycka ansvarsförsäkring olycksfallsförsäkring av skadevållare att slutföra även om orsaken till olyckor är mycket rik och själva betalningen avser att göra? Nej du inte. Du är fri i ditt beslut, av vem du kräver dina peng

Avsiktlig krockskador - ersättningsskyldighet mot ansvarsförsäkring för motorfordon och quest;

Försäkringsverksamhet försäkring för försäkringstagaren betalar till den skadelidande. Efter brottmålet är verkligen så lagligt ingåtts med denna anklagelse för lagda fara på vägen. Skall försäkringstagaren att betala skadorna under tiden av sin traf

Skada genom kund - fall för personligt ansvar eller motorfordons ansvar & quest;

God Morgen.Mein dag har någonsin börjat bra idag. Eftersom jag efter shopping öppnade bakluckan på min bil medan vagnen utom synhåll erloren som sedan rullas bort och snabbt orsakade en färg repor på en parkerad bil. Är regleringen av den skada som u

Om brottet & comma; ville förverkliga resultatet av ansvarsförsäkring för motorfordon för vän & quest;

Tack för ditt svar, wfwbinder! Det är här, men frågan om straffrättsligt ansvar för den person som vill uppnå över skador på en utländsk oro skyldighet för ägaren. Är beteendet hos den dömde, men även ett brott? Snabbare och billigare rådet om straff

Kan Omfattande försäkring ansvarsförsäkring för motorfordon av förövaren olycks hänvisar & quest;

I en trafikolycka den geschädige bilisten har en heltäckande försäkring. Men säger åt honom att ta orsaken till olyckor i anspråk. Endast försäkrings- och dess "stöd" och göra över sig själv. Det kommer därför att ta tid som inte existerar. Efte

Vilka ytterligare försäkringsskydd för motorfordon ansvarsförsäkring erbjuder en försäkring & quest passagerare olycka;

Hej! Jag kollar bara min försäkring genom att söka efter besparingar. Jag en gång avslutade en passagerare olycksfallsförsäkring år sedan, men titta på ett visst avstånd, inte riktigt .... vilket skydd gör tillägg för tillämpningen av denna politik?

Ansvar ansvarsförsäkring för motorfordon för medicinsk felbehandling och quest;

Efter en trafikolycka, är den skadade personen (bilen har en total förlust) till doktorn för att se till att det inte har lidit någon personskada. Hon känner sig oskadd lyckligtvis. Icke desto mindre gör läkaren detta en behandling fel. Han är nämlig

Ansvarsförsäkring för motorfordon och grov vårdslöshet - är skador bärs under olycks motståndare & quest;

Egentligen inte försäkringen inte betala även om förarens oaktsamhet kan nachgewisen olyckan. Betyder detta att skada den andra inte har ägt rum eller bara en egen? Skadan av motståndarens olycka är alltid stöds även i händelse av uppsåt handlingar.

Kan jag vara försäkrad på ansvarsförsäkring av min kompis & quest;

För närvarande är jag fortfarande på mina föräldrar Haftpflichtversichert. Vad om efter examen? Måste jag då ansvar försäkra sig själv eller kan jag vara försäkrad via försäkring av min vän? Om du bor med din partner i en "äktenskapsliknande" fö

Betalar eftersom förutom den partiella täckningen bil ansvarsförsäkring för stormskador och quest;

Kan jag antar att kommer att tas som tredje part, stormskador på bilen som ägare av ett motorfordon ansvarsförsäkring också? Försäkringen bil ansvar skulle bara betala för stormskador skulle vara om bilen har virvlade genom stormen och därigenom orsa