B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

2012-09-17

Hudskydd Policy Alliance - där är skillnaden till sjukförsäkring & quest;

Advertisement

Alliansen har en kroppsskydd politik i programmet. För mig, läser detta som om sjukförsäkringen. Men tydligen är det inte. Där aso skillnaden?

answers

Den kroppsskydd Polisen säkrar endast ett fåtal - som uttryckligen nämns - en sjukdom.
https: //www.allianz.de/produkte/berufsunfaehigkeit/koerperschutzpolice/index.htm ...

Det är således mycket mindre omfattande än en BU som gör oavsett vilken typ av sjukdom eller ens i olycksrelaterade BU när möjligheten att träna är begränsad till minst 50%. Så A BU ser "bred" från, men är också dyrare.

Är Google bruten ??

http: //www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/schnelltest/Koerperschutzpolice -...

Related questions

Skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukförsäkring & quest;

Kan någon förklara skillnaden mellan sjukförsäkringen och arbetsoförmåga försäkring - eller är det något som samma sak? Villkoren indikerar åtminstone mot densamma, som jag förstår det. Finns det skillnader i kostnad? arbetsoförmögen du bara om du ha

Vad är skillnaden mellan en sjukförsäkring och sjukförsäkring & quest;

Jag skulle vilja veta vad skillnaden är här. För vilka grupper av människor som ett funktionshinder är nödvändig? En sjukförsäkring är en absolut krasch försäkring. Endast om du arbetar mindre än tre timmar kan få en full invalidpension. En halv sjuk

Olycksfallsförsäkring vettigt & comma; Om du redan äger sjukförsäkring & quest;

Jag har en fråga om skillnaden sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Måste jag som en olycksfallsförsäkring alls, om jag redan har en BU? Eller skulle det mina pojkvänner? Syftet med olycksfallsförsäkring är en plötslig och oförutsedd händelse, s

Är det någon skillnad mellan en sjukförsäkringsbolag och en sjukförsäkring & quest;

Eller menar betyder samma sak? I de flesta fall är säkert samma innebar nämligen ett samhälle / försäkring erbjudande sjukförsäkring till sina kunder. En åtskillnad görs endast i privata och lagstadgade sjukförsäkrings. Den eller hade fritt val att v

Vad är det genomsnittliga beloppet & comma; till socialförsäkringskontoret för en Hartz IV mottagare belastar sjukförsäkring & quest;

Antag att en Hartz IV mottagare som tar emot grundtrygghet, har hittills medicinskt försäkrad hos AOK. Vad är det belopp som staten betalade (sociala tjänster) till försäkringsbolaget för försäkringen. Hans söner och hustrun då också familjen försäkr

Hur stor potten är och LPAR, obligatorisk och rpar; Sjukförsäkring & quest;

Hej Alla, där kan jag hitta summan av bidragen till sjukförsäkringen? Jag är intresserad av hur mycket tyskarna, som är obligatoriskt försäkrad, betala sin sjukförsäkring totalt. Jag har inte hittat i den federala budgeten, förmodligen på grund av at

Vad provision får en försäkringsagent für sjukförsäkring & quest;

Jag skulle vilja veta av intresse, vad som får en försäkringsagent för en provision om han fullbordar en sjukförsäkring med en kund. Kan ni brukar säga, eller beror det på den särskilda försäkringsbolag? Beroende på positionen i hierarkin upp till 7

Behöver privata patienter en ytterligare resa sjukförsäkring & quest;

Är det nödvändigtvis behövs lämpligt för privata patienter att ta ut resor sjukförsäkring när du reser utomlands? Omfattningen av tjänster är slutligen större och omfattar vitt jag vet också behandlingskostnader utomlands. Vad tror du? Detta är mycke

Med hänsyn EU: s utrikes & comma; då har du sjukförsäkring & quest;

Inom EU, ja du kan lösa och fungerar bra där du vill. Som det är, men om du tar utan jobb flytta till ett annat EU-land? Om du sedan fortsätta genom det tyska sjukförsäkring, dvs AOK och Co säkrad? Bästa du kontakta ditt försäkringsbolag. http: //ec.

Vilken ålder kravet på sjukförsäkring & quest;

Jag informerade också min försäkringsagent att hans hus som erbjuder sjukförsäkring bara under 55-år gammal, inte efter det. Finns det försäkring som inte har denna ålder som krävs för en sjukförsäkring och vad försäkringsbolag har eventuellt en högr

0
Views
0
Ccomments