B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

investera aktier Risk aktiekursen förnybar energi Citat & plus; risk 2013-07-31

du kan investera i förnybar energi eller risken är fortfarande mycket hög och quest;

Advertisement

Vind- och solenergi var mycket volatil i aktier under de senaste åren.

Som ni kan se dessa aktier industrin vindkraft och solenergi för närvarande? En bra investering?

answers

Så överallt kan du höra direkt från samhället vind lager som bara tar en trend. De lovar ingen fast avkastning och därför är de inte så illa som riskabelt såsom Prokon. Men jag skulle leta efter en fond eller ETF som investerar i olika företag, sökord: diversifiering.

Att investera som en privatperson i ett enda icke-etablerade företag (såsom Daimler, Siemens, etc.) är mycket spekulativa och inte tillräckligt med kunskap om branschen kan snabbt drabbas av en total förlust.

Det finns bara människor som följer alla trender på aktiemarknaden, särskilt när det är påkallat. Analytiker som skulle rekommenderar. Med investeringar och allvar som inte har något att göra. Prokon har nu gjort helt hela branschen på åskådarplats med sin modell på den grå marknaden.

Osäkerheten är stor, och om EEG lagstiftaren är så oklart att den stora koalitionen inte flyger ännu isär. Visst maskiningenjörer bygga vindkraftverken och säljer över hela världen kan se annorlunda, som tillverkare av solceller måste ta itu med illojal konkurrens från Kina.

Som alltid med sådana titlar, har bolaget och dess nummer ett för att titta på tidigare väl. Sedan, helt en investering lönar sig - bara jag vill varna för att titta på hela branschen odifferentierade som lovande och potentiella misstänkt - hon är i själva verket inte garanteras.

Inte bland medborgarna i denna republik. Medborgarna vill inte ha en kraftledning, ingen solceller för bevarande, inga vindkraftverk på grund av landskapet och av döda fåglar, ingen pump lagring för landskapet.

I Tyskland, kommer strömmen från eluttaget.

Men nu gånger på allvar. Vad är förnybar energi. Energi kan inte förnya det. Energi kan bara omvandlas. Så det är åtminstone fysiskt.

Related questions

Vilken investeringsstrategi för en nybörjare att investera i förnybar energi och strävan;

Hej Alla, Även om jag tror att de fyra väggarna är en bra förebyggande strategi, men jag är också intresserad av investeringsstrategier tillgängligt kapital. Jag tror att för en kort tid på väg att investera i förnybar energi till. Jag vet tyvärr int

Att investera i förnybar energi

Ska vi nu i förnybar energi, speciellt solenergi och vattenkraft och vindkraft investera (på land)? Har någon personlig erfarenhet med Prime Energy AG och / eller Ranft grön energi och korrekt uppskatta dessa två företag? Denna industri är alltid irg

investera i förnybar energi och strävan;

Jag skulle vilja att investera i förnybar energi var man kan hitta välkänt företag där kan jag investera? Jag vet inte om frågan är fortfarande giltig, men satsningen på vindkraft är att föredra framför en PV investering i momentant av den federala r

Ska vi i Amerika nu investera i förnybar energi och komma; vilka aktier skulle rekommenderas & quest;

Jag läste att den nya USA: s president Barack Obama planerar att investera $ 150.000.000.000 i förnybar energi. Det skulle då - om det är sant, och han kan genomföra det - men säkerligen är vettigt att investera på den amerikanska marknaden för förny

Är det lämpligt, trots den nuvarande politiska debatten att investera i förnybar energi och strävan;

Är det vettigt att investera trots den nuvarande politiska debatten i förnybar energi eller ska vi vänta tills allt igen lite lugnade? Definitivt! Vad vi upplever i samband med kärnkraft och alternativa energikällor har en epokgörande betydelse och d

Vilka ETF kan väl investera i förnybar energi och strävan;

Finns det lovande ETF: er som är specialiserade på förnybar energi och som skulle rekommenderas för en investering? Med ännu ingen. Först och främst sektorn för förnybar energi i form av små till medel banbrytande företag är egentligen inte längre en

Finns det en "& halv, grönt Riester" och halv; eller & period; Riester medel som jag kan investera i förnybar energi i & quest;

Jag kan hittills bara välja någon Riester-systemet, som är verkligen svårt. Nu idén har kommit till mig, om du kan investera i förnybara energikällor med en Riester konditionering eller en Riester fond? Eftersom jag är mycket för förnybar energi och

Investera i förnybar LPAR och energi, Wind Energy & rpar; privatkunder

Jag fick rådet att investera i ett större projekt för förnybar energi. Det handlar om vindkraft. Det är ett stort projekt i tre-siffriga miljonbelopp. strukturen har jämförts Prokon jämfört. Man förvärvar en entreprenöriell deltagande och att få hög

Hur och var kan jag hållbar och etisk strävan inom förnybar energi Invest &;

Investeringsmöjligheter för förnybar energi är mitlerweile verkligen mycket bred. Jag letar efter en hållbar och etisk investering och skulle vilja be dig om råd. Har någon här har erfarenhet av system av detta slag, som han vill dela med mig? hej, o

Kredit för elbilen & sol; Förnybar energi Support

Jag gör det kort: Jag bennötige en ny uppsättning hjul, vill köpa min del en miljömedveten bil (hybrid vs elbil). Men jag måste förlita sig på stöd i form av ett lån, eftersom jag inte kan lyfta sig. Kostnadssynpunkt i en bil av min "ordning" sk