B2-Net

B2-Net

Can not find the answer? Go to ask questions

skatter avgifter Skattekontoret försäkringar pensionskostnader särskilda kostnader skatte kontor & plus; försäkring 2014-04-13

Är alla bidrag till försäkring avdragsgilla & quest;

Advertisement

Kan du lösa alla inlägg för försäkring till §10a EStG som särskilda kostnader från skatten. Eller är tydligt skiljer sig från försäkringen?

answers

Snabb och billig hjälp för din skattefrågan. Kompetent, av certifierade revisorer.

Begär nu:
www.expermondo.de

Det är differenzeirt exakt. z. B. enda livförsäkring, men inga kapitalförsäkringar.

Olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring.

Livränta då det första bevilja pension vid 60 års ålder. Sjukförsäkring.

se även här:

Det är en klar åtskillnad mellan individuella försäkringar

Man måste skilja på

Pensionskostnader § 10 punkt 1 nr. 2a + b EStG

  1. lagstadgad pension
  2. Agricultural Pension Fonder Bidrag
  3. Tjänstepensionssystem
  4. Livränta (folkpension eller Rürup pension kallas)
  5. Försäkring mot arbetsoförmåga, minskade funktionshinder efterlevandeskydd (som ett komplement)

Visa till 20.000 € för en enda person eller till 40.000 för gifta par som väckts i en maximal inställning. Lagstiftaren dock avdrags försedd med en övergångsperiod. Se tabellen nedan

Övriga bestämmelse kostnader § 10 punkt 1 nr. 3a + 0b EStG

  1. Sjukdom och Pflegeversicherunge
  2. Olycksfalls- och ansvarsförsäkringar
  3. Livförsäkring
  4. Fristående funktionshinder och invaliditetsförsäkring
  5. Endowment och livränta var därför fullgjorts enligt den gamla lagen före 31.12.2004 och befordrades som särskilda kostnader

Övriga pensionskostnader

Anställda Skattebetalarna får € 1500 oberoende skattebetalarna, € 2400 Övriga pensionskostnader enligt tabell 1 kvitta. För gift avdragsbeloppet fördubblats.

Den nya utformningen av specialutgåvor det kommer med själv samt personal inkomstskattesänkningar till

Related questions

Är ytterligare bidrag till sjukförsäkring avdragsgilla & quest;

De ytterligare bidrag bör vara avdragsgilla berättade min sjukförsäkring, som är riktigt, eller är det också igen undantag? Som regel är den interna delen av GKV i redan över den avdragsgilla gräns. Således kan man teoretiskt in i dessa saker, naturl

Individuella bidrag rehab bota avdragsgilla & quest;

Hej! Jag har en bekant (gravt handikappade 80%) bidrog i deklarationen och skatten på skattebyrån eget bidrag över 280,00 euro, han (à 28 dagar 10,00 euro) vid behandling rehabilitering betalades utgår , Motivering: Detta kunde ha varit hemma så spar

MAHNBESCEID episod bidrag till försäkring 1 & period, 9 & period, 2008x1 & period; 12 & period, 2008

****** Hej kära forum Jag behöver din / en hjälp, jag fick bara ett domstolsbeslut där följande påståendet gäller Följ bidrag till försäkring av 01:09:08 och 01:12:08 ..! Jag flyttade med mitt barn under 2010 och kan inte riktigt ihåg att någonsin ha

Kan du göra bidrag till privata sjukförsäkringar avdragsgilla & quest;

faktiskt är kostnaden och individuella bidrag privata sjukförsäkringar redovisas för skatteändamål i någon form? Vanligtvis kommer endast den del av de privata sjukförsäkringsavgifter redovisas skattemässigt: Gynnade är bidrag till en grundläggande h

Bidrag till den lagstadgade sjukförsäkringen med medborgarna Relief Act fullt avdragsgilla & quest;

Hej! Jag har hört från så kallade Citizens Relief Act. Om informationen är korrekt att så att bidragen till det lagstadgade sjukförsäkrings kommer att vara fullt avdragsgilla? Tack Snabb och billig hjälp för din skattefrågan. Kompetent, av certifiera

Kan man för en årlig utbetalning av bidrag från försäkring rabatter fick & quest;

Om du överens med försäkringsbolaget att du betalar bidragen någonsin år i förväg i stället för överföringar per månad, så är det möjligt att du betalar mindre (eftersom man är försäkringen alla pengar omedelbart tillgängliga)? Årsavgiften för försäk

Bidrag till en elev för fader avdragsgilla & quest;

Dotter är 26 år gammal, studielån blir ca 330 €, har en deltidsjobb 200 €. Jag har betalat sina pengar oftare under 2011 eller ens gett kontant. Kan jag dra av dessa belopp som stöder en behövande familj skatt eller minskar då kanske sina studielån s

Privat vård dagligen förmåner försäkring för mor av avdragsgilla & quest;

Jag vill avsluta en frivillig privat vård dagligen förmåner försäkring för min 70 år gamla mor. Hon själv får bara en liten pension. Kan jag använda dessa bidrag för att lösa (i beroende son) av kontroll? Om så är fallet, det finns gränser? Snabb och

Även bidrag till privata sjukförsäkringar under 2010 bättre än nu avdragsgilla & quest;

Jag läste det som från 2010 bidrag till den medicinska och sjukvård kan skatt dras bättre, bara om och i vilken utsträckning detta är sant för bidrag till privata sjukförsäkringar. Vad någon om det mer, eftersom jag har en hel del frågor här som har

Husägare försäkring avdragsgilla endast & comma; om man är ägare & quest;

Hej. En kort fråga till försäkringsexperter: det är rätt att en husägare försäkring är avdragsgill bara för ägaren? Om du bor i själva huset, kan du inte avdragsgilla, försäkringen? Snabbare och billigare att rådet arrende. Kompetent, av certifierade

0
Views
0
Ccomments